آمار کلی

کد ملی: 325485XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
راه گستران ساتیار مدیرعامل فعال 1391/03/27 تا کنون