آمار کلی

کد ملی:

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مرغ گوشتی همای شمال باستناد تاییدیه شماره 3921/405 9/9/85 اداره تعاون بندرانزلی منشی هییت مدیره فعال 1385/12/05 تا کنون