آمار کلی

کد ملی: 439015XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 2

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آذرخش خودرو تاک رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/11/23 تا 1397/03/05
خانه سازان میلاد عضو هیئت مدیره فعال 1395/04/21 تا کنون
مرغداری پرطلایی تاک بازرس اصلی فعال 1394/10/20 تا کنون