آمار کلی

کد ملی: 466887XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کاشت درختان دیمی ودارویی کشت زر کوه سرخ سیله نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1395/12/24 تا کنون
پرورش مرغ گوشتی کوه سرخ سیله تولیدی که کلاً طی نامه شماره 353 منشی هییت مدیره فعال 1390/04/04 تا کنون