آمار کلی

کد ملی: 045038XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
بست سازان آریا بازرس علی البدل فعال 1391/02/02 تا کنون