آمار کلی

کد ملی: 214189XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
میدان تره بار سحر خیزان میوه شمال منشی هییت مدیره فعال 1396/07/25 تا کنون
پایانه صادرات محصولات کشاورزی روماک گستر پارس عضو هیئت مدیره فعال 1395/11/19 تا کنون