آمار کلی

کد ملی: 109036XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آروین عرش آریا مدیرعامل فعال 1395/08/02 تا کنون
آریا عرش آوا رئیس هیئت مدیره فعال 1395/07/28 تا کنون