آمار کلی

کد ملی: 127111XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پارتاک سازه فرسان بازرس علی البدل فعال 1398/07/18 تا کنون
دال مت بازرس علی البدل فعال 1398/03/01 تا کنون