آمار کلی

کد ملی: 005746XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آرتاگستر آمیتیس مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1389/09/22 تا کنون