آمار کلی

کد ملی: 181679XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 2

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مهندسین مشاور ابتکار صنعت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/05/18 تا کنون
ریخته گری فولادطبرستان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/04/28 تا کنون
مجتمع پلاستیک طبرستان عضو هیئت مدیره خارج شده 1391/07/23 تا 1393/04/25