آمار کلی

کد ملی: 079383XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 1

خارج شده: 2

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سنا سازان سرو سامیار رئیس هیئت مدیره خارج شده 1396/07/01 تا 1398/11/23
سام یاران راسا رئیس هیئت مدیره خارج شده 1395/10/11 تا 1396/04/21
پرنیان پردازش پارس مدیرعامل و منشی هییت مدیره فعال 1394/04/01 تا کنون