آمار کلی

کد ملی: 146757XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 1

خارج شده: 2

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
برج بنای پیمان ساز جنوب نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1395/11/02 تا کنون
سیار سازان دشتستان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/08/23 تا 1397/09/27
شگرف تک سازه نفیس تهران نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1395/05/11 تا 1395/07/01