آمار کلی

کد ملی: 445164XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ایلیا موج پاسارگاد بازرس علی البدل فعال 1392/07/20 تا کنون