آمار کلی

کد ملی: 206172XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ارمیاسازه بابل عضو هیئت مدیره فعال 1398/07/15 تا کنون
آیریا پترو پارمیس عضو هیئت مدیره فعال 1393/03/03 تا کنون