آمار کلی

کد ملی: 601988XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
دامپروری و دامداری کوروش تازه کند بازرس علی البدل فعال 1396/11/07 تا کنون