آمار کلی

کد ملی: 094695XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 4

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
خدمات مسافرت هوایی آداک پارسه آتیه شرق مدیرعامل فعال 1398/05/22 تا کنون
سرآمد بنا خاک وسازه تقدیس نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1397/09/11 تا کنون
سرآمد بنا خاک تقدیس ایرانیان رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/04/28 تا کنون
سر آمد بنا سپهر ایرانیان بازرس اصلی منحل شده 1396/09/12 تا کنون