آمار کلی

کد ملی: 325108XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 5

شرکت فعال: 5

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
نگهداری و بهسازی و نوسازی لبخند بازرس اصلی فعال 1398/11/23 تا کنون
ارک تیک اوستا بازرس اصلی فعال 1397/08/22 تا کنون
کشت و صنعت یاشیل یاپراق آراز منطقه آزاد ماکو بازرس اصلی فعال 1396/06/21 تا کنون
خیریه شبانه روزی نگهداری از کودکان بی سرپرست تابان مهر آنا ملارد رئیس هیئت مدیره فعال 1394/04/21 تا کنون
در بازرس علی البدل فعال 1392/12/25 تا کنون