آمار کلی

کد ملی: 521968XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سیر آدینا سفر شرق نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/10/27 تا کنون