آمار کلی

کد ملی: 005670XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ساروج پی ماهان نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/07/25 تا 1397/09/26
ماندگار سازان دیار پاسارگاد نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1394/11/08 تا کنون