آمار کلی

کد ملی: 441009XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
توزیعی سیوان پخش ایرانیان بازرس اصلی فعال 1390/06/12 تا کنون