آمار کلی

کد ملی: 195123XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 1

خارج شده: 2

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
جانان پایدار قرن مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/10/02 تا کنون
پارس هما فران قرن مدیرعامل خارج شده 1396/10/16 تا 1398/06/06
باران پایدار قرن نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1396/06/12 تا 1396/10/16