آمار کلی

کد ملی: 443064XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مینی بوسداران دیدار سیر یزد عضو هیئت مدیره و منشی هییت مدیره فعال 1395/10/22 تا کنون