آمار کلی

کد ملی: 001240XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سازه کبیر درخشان بازرس اصلی فعال 1397/10/12 تا کنون
توسعه مهندسی و صنعتی رسا انتخاب نایب رئیس هیئت مدیره خارج شده 1395/06/20 تا 1398/02/05