آمار کلی

کد ملی: 109106XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سرآمد درمان پارس بازرس علی البدل فعال 1397/05/04 تا کنون
ابر طب گستران شاهین پاسارگاد مدیرعامل فعال 1394/07/04 تا کنون