آمار کلی

کد ملی: 007117XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مدیریت طرح و ساخت طاق افرند رئیس هیئت مدیره فعال 1397/01/07 تا کنون
مشاور فنی آروین خاک بتن کویر نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1393/04/30 تا کنون