آمار کلی

کد ملی: 427001XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کشت و صنعت مهر اوریاد برادران اجاقلو عضو هیئت مدیره و منشی هییت مدیره فعال 1398/10/21 تا کنون