آمار کلی

کد ملی: 093141XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کیسان نیروی جویبار نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1394/12/22 تا کنون