آمار کلی

کد ملی: 094324XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پرسا صنعت اترک مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1397/04/04 تا کنون
آرون دارچین اترک نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/07/05 تا کنون