آمار کلی

کد ملی: 461058XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
پیشرو نمد گستر یکه تاز درخشان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/02/23 تا کنون
صنایع دستی کچه نمد درخشان نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1395/02/25 تا کنون