آمار کلی

کد ملی: 065216XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فروشندگان سموم یاقوت خراسان جنوبی رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1393/09/27 تا کنون
شماره ثبت 572 تغییرات ذیل صورت گرفته است : 1 آقای بازرس علی البدل فعال 1392/02/23 تا کنون
فروشندگان سموم یاقوت خراسان جنوبی سهامی خاص رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1390/08/19 تا کنون