آمار کلی

کد ملی: 407227XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
انرژی افلاک سپاهان بازرس علی البدل منحل شده 1390/02/05 تا کنون