آمار کلی

کد ملی: 229167XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 1

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ره اوران بوشهر نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره خارج شده 1395/04/22 تا 1398/08/30
حمل و نقل ناظم راه خلیج فارس بازرس علی البدل فعال 1393/03/07 تا کنون