آمار کلی

کد ملی: 256004XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
گیتا پتروسازه جنوب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/10/03 تا کنون
راه اوران نامدار بندر بوشهر بازرس اصلی فعال 1396/07/26 تا کنون