آمار کلی

کد ملی: 161005XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فراز گستران ورنا مدیرعامل و عضو هیئت مدیره خارج شده 1397/11/02 تا 1398/01/17