آمار کلی

کد ملی: 045371XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
ایلیا لیان روناک نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1396/08/03 تا کنون