آمار کلی

کد ملی: 373175XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سنگ معدن طاقبستان بازرس علی البدل فعال 1397/01/24 تا کنون