آمار کلی

کد ملی: 224944XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
درخشش اوج دانش نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1397/06/10 تا کنون