آمار کلی

کد ملی: 053295XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 3

شرکت فعال: 3

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آکام طره واده عضو هیئت مدیره فعال 1397/09/27 تا کنون
کارکیا پی میلاد رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره فعال 1396/09/16 تا کنون
رامتین صنعت اراک بازرس اصلی فعال 1392/06/17 تا کنون