آمار کلی

کد ملی: 198976XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
آوای حیات یاران هویزه مدیرعامل فعال 1397/05/21 تا کنون