آمار کلی

کد ملی: 002023XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
شیمی افروز آوین فوم نایب رئیس هیئت مدیره فعال 1398/12/15 تا کنون