آمار کلی

کد ملی: 569901XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
صنایع بسته بندی فراز نگر خاورمیانه بازرس اصلی فعال 1395/04/26 تا کنون