آمار کلی

کد ملی: 214311XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کومه سازه کوهستان شمال مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1398/11/12 تا کنون
آشیانه گستر هراز بازرس اصلی فعال 1391/03/02 تا کنون