آمار کلی

کد ملی: 289916XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

خدمات ثبتی

ثبت تغییرات شرکت در کمترین زمان

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
اتحادیه شرکته ای رئیس هیئت مدیره فعال 1396/05/14 تا کنون
عشایری یاوران پیرانشهر مدیرعامل فعال 1394/08/18 تا کنون