آمار کلی

کد ملی: 137228XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مجریان سازه پایدار آراز مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره فعال 1391/11/29 تا کنون