آمار کلی

کد ملی: 450062XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 0

منحل شده: 1

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
مرغداری بلدرچین ایلام مدیرعامل و عضو هیئت مدیره منحل شده 1397/02/20 تا کنون