آمار کلی

کد ملی: 237154XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
عمران گستر فرهنگیان شهر سبز عضو هیئت مدیره فعال 1398/08/28 تا کنون
گاوداری دشت بلوط عبدویی عضو هیئت مدیره و منشی هییت مدیره فعال 1397/10/13 تا کنون