آمار کلی

کد ملی: 243203XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 2

شرکت فعال: 2

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
سازه پترو بتن مدیرعامل و عضو هیئت مدیره فعال 1396/08/01 تا کنون
بازرگانی تجارت جهان پهناور رئیس هیئت مدیره فعال 1396/07/26 تا کنون