آمار کلی

کد ملی: 200291XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 1

خارج شده: 0

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
فنی و مهندسی شمیران سازان اهواز بازرس علی البدل فعال 1397/05/10 تا کنون