آمار کلی

کد ملی: 173885XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
کانون وکلای دادگستری استان آذربایجان شرقی عضو هیئت مدیره خارج شده 1394/06/11 تا 1398/05/15