آمار کلی

کد ملی: 128180XXXX

تعداد کل شرکت‌ها: 1

شرکت فعال: 0

خارج شده: 1

منحل شده: 0

لیست شرکت‌ها


نام سمت وضعیت طول دوره
تولیدی صنعتی تراکتورسازی سپاهان عضو هیئت مدیره خارج شده 1390/05/01 تا 1395/02/10